Interservices b.v. is een dochteronderneming van Enorm Beheer b.v.. Om de samenwerking tussen Nicovij u.a. en Enorm Beheer b.v. te kanaliseren en op de juiste wijze te exploiteren, waren onder Enorm Beheer BV een aantal dochterondernemingen verbonden, waaronder Interservices b.v. dat facilitair ICT-diensten verleende aan Nicovij u.a., Enorm Beheer b.v. en handelspartners.

 • Realisatie/vernieuwing diverse websites voor diverse doelgroepen ( enorm.nl | profnorm.nl | nicovij.nl | uninorm.nl | interservices.nl)
  maken webplan | maken grafisch ontwerp | bouw site, vulling site | optimaliseren voor en aanmelden bij zoekmachines | dagelijks onderhoud sites
 • Bezoek aan de, voor de organisatie, belangrijkste enorm.nl website jaarlijks weten te vergroten en op basis van het zoekgedrag van de bezoekers de sites weten te optimaliseren.
 • Continue uitbreiding van de Enorm site met nieuwe zelfbedachte functionaliteit.
 • Aanspreekpunt voor aangesloten leden en collega’s op het gebied van Internet.
 • Ondersteuning restyling Enorm formule:
  deelname reclame bureau pitch t.b.v. nieuwe folder | restylen Enorm logo | meewerken 25 stappenplan.
 • Deelname Enorm klankbordgroep:
  online activiteiten van en afstemming met de Enorm formule gewaarborgd en geïntensiveerd.
 • Realisatie product beeldregistratie/-verwerking:
  inrichten mappenstructuur | archiveren bestaand beeldmateriaal cd-roms | inrichten fotostudio | uitleg fotostudio aan collega’s en uitleg verwerking inkomend beeldmateriaal. Gebruikers waren niet meer afhankelijk van de afdeling ICT en er kon sneller en beter gewerkt worden door aangebrachte overzichtelijkheid en toegankelijkheid. | initiator en aanspreekpunt.
 • Bouw Intranet in MS SharePoint Portal Server:
  inrichten portal | aanpassen thema | regelen van rechten | testen

  Gelijktijdig organisatiebreed een 3 stappenplan uitbedacht en in werking gesteld voor overdracht documenten
  stap 1 - opschonen | stap 2 – ontdubbelen en convergeren | stap 3 - overdracht | werkend Intranet portal opgeleverd maar door de reorganisatie slechts gekomen tot en met stap 1 | wel succesvol enkele teamsites geïntroduceerd (inrichting en uitleg werking aan collega’s).
 • Realisatie dealer websites:
  maken businessplan | bouw standaard dealerwebsite | opstellen standaard offerte | promoten en verkopen dealerwebsite | afstemmen webplan met dealers | bouw en oplevering van diverse dealer websites | uitleg werking CMS systeem aan dealer | technisch onderhoud websites | back-up websites | aanspreekpunt voor leden.
 • Extranet:
  in het begin het Extranet (toen nog in .asp) met content onderhouden en uitgebreid met nieuwe functionaliteit. | later, aan de hand van een wish list, een software- en leverancierskeuze gemaakt en overgegaan op MS SharePoint Portal Server. | webplan gemaakt | training gevolgd en meegeholpen met de contentvulling. | in de loop der jaren het Extranet uitgebreid met nieuwe functionaliteit en teamsites opgezet. | dagelijks onderhoud en uitleg gebruik Extranet aan collega’s en middels regiovergadering ook aan de ondernemers. | handleiding geschreven voor ondernemers. | het Extranet gebruik bij ondernemers weten te intensiveren. Tevens het aantal ondernemers op het Extranet van 20% naar 90% weten te brengen.
 • Begeleiding afstudeerders
Begeleiding overgenomen van een collega.
 • Realisatie door Enorm gesponsorde Kinderhulp.nl website:
  bouw & vulling site | succesvolle oplevering en uitleg werking CMS aan Kinderhulp | onderhoud en back-up website.
 • Meeschrijven aan businessplan Interservices b.v.:
  
Initiatieven ontplooid om Interservices meer selfsupporting te maken, door o.a. websites voor derden (buiten de organisatie) te maken. Website interservices.nl opgezet en boodschap gecommuniceerd.
 • Realisatie jubileum website Nicovij 40 jaar:
  ontwerp en bouw website | maandelijks nieuwe aflevering toegevoegd.
 • Realisatie microwebsite t.b.v. van motivatieprogramma voor winkelpersoneel:
  bouw website | gedurende de looptijd wekelijkse vragenlijsten | opdrachten en ranglijsten bijgehouden. | totaal 2 keer succesvol uitgevoerd.
 • Herstructureren documenten-/mappenstructuur van de organisatie:
  • elke afdeling had hun eigen mappenstructuur/-indeling, met als gevolg dat: “hetzelfde” document bij verschillende afdeling was opgeslagen en zo grote miscommunicatie veroorzaakte wanneer een medewerker zijn versie bijwerkte. Dit had als gevolg dat documenten niet gevonden konden worden door onoverzichtelijk indelingen en afgeschermde afdelingsdomeinen. Door een plan te bedenken en dit voor te leggen aan de ICT manager, een structuur bedacht waarbij algemene documenten die geen persoonlijke of afdelingsgevoelige informatie bevatten in een algemene directory te zetten. In plaats van een afdelingsgerichte mappenstructuur dus een formulegerichte mappenstructuur. Dit allemaal ter voorbereiding van het nog te bouwen Intranet.
  • Herstructurering was een doorslaand succes.
  • Initiator, bewaker en aanspreekpunt documentgebruik in organsiatie.